Poţi solicita un credit de refinantare dacă:

  • Eşti cetăţean român sau străin* cu rezidenţă permanentă sau temporară în România
  • Ai minimum 22 de ani împliniţi şi nu depăşeşti 70 de ani la sfârşitul perioadei de creditare
  • Venitul lunar pe familie este minimum 1.200 Lei. Pentru o familie (incluzând codebitorii) cu mai mult de 2 membri, venitul minim trebuie să fie multiplu de 500 Lei, proporţional cu numărul membrilor de familie
  • Poti prezenta pana la 2 codebitori, rude si afini pana la gradul 1.

* se acceptă cetăţeni străini din ţările OECD sau din Bulgaria, Croaţia, Cipru, Letonia, Lituania, Macedonia, Serbia, Albania.