• Acte de identitate solicitant, soţ/soţie şi codebitor (în original)
  • Acord ANAF si documente de venit (dupa caz)
  • Contracte de credit, grafice de rambursare, adresă de refinanţare (dacă este cazul)
  • Acte de proprietate imobil, documentaţie cadastrală şi încheierea de intabulare a dreptului de proprietate