• Ipotecă imobiliară de rang I sau de rang inferior cu condiţia ca ipotecile de rang superior să fie în favoarea Băncii Româneşti asupra unui imobil în proprietate personală sau în proprietatea unei terţe persoane
  • Ipotecă mobiliară asupra conturilor deschise la Banca Românească
  • Polite de asigurare a imobilului
  • Depozite colaterale