Criterii de eligibilitate ale programului guvernamental "Prima Casă"

Poţi beneficia de un credit în cadrul programului "Prima Casă" dacă:

  • La data solicitării creditului, fie nu deţii în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia, nicio locuinţă, indiferent de modul în care a fost dobândită, fie deţii în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobandită prin orice alt mod decât prin Programul Prima Casă, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2
  • Ai un avans minim de 5% din preţul de achiziţie a locuinţei, care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată
  • Achiziţionezi în cadrul programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în Cartea Funciară în condiţiile legii.


Criterii de eligibilitate ale programului guvernamental "Prima Casă" în vederea achizitionării unei a doua locuinte

La data solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoană fizică declară pe propria răspundere fie că:

  • deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, respectiv cea achiziţionată sau construită în cadrul Programului pe care urmează să o înstrăineze cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe care va fi achiziţionată sau construită în cadrul Programului.
  • deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia o locuinţă, dobândită sau construită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp şi o a doua locuinţă, respectiv cea achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe care va fi achiziţionată în cadrul Programului.


Criterii de eligibilitate ale creditului "Prima Casă" acordat de Banca Românească

Poţi solicita un credit "Prima Casă" de la Banca Românească dacă:

  • Eşti cetăţean român
  • Codebitorul este cetăţean român sau străin cu rezidenţa permanentă sau temporară în România
  • Ai minim 20 de ani împliniţi şi nu depăşeşti 70 de ani la sfârşitul perioadei de creditare
  • Ai un venit lunar de minim 800 RON, pentru o familie cu 1 membru sau multiplu de 500 RON, pentru o familie (incluzând codebitorii) cu mai mult de 1 membru. Venitul minim trebuie să fie proporţional cu numărul membrilor de familie
  • Dacă este necesar, poţi aduce maxim 2 codebitori