Dobanzi

Produs Valoare IRCC(%) Marjă fixă (%) Dobândă Variabilă (%) DAE (%)
Creditul de constructie - cu încasare de salariu* 2,65 3,90 6,55 7,07
Creditul de constructie - fără încasare de salariu 2,65 4,40 7,05 7,60

DAE este calculat pentru un credit de 350.000 RON, acordat pe o perioadă de 30 de ani.


Rata dobânzii este variabilă şi se revizuieste trimestrial, la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie, luand in calcul valoarea IRCC calculat de BNR, la finalul fiecarui trimestru, conform metodologiei de calcul reglementata de OUG 19/2019 si publicat pe website-ul BNR in ultima zi lucratoare a trimestrului

Pentru un credit de 350.000 RON, pe 30 de ani, cu încasarea salariului/pensiei* la Banca Românească, rata lunară este de 2.223,76 RON, DAE 7,07%, valoarea totală plătibilă 822.118,09 RON.

* inclusiv pentru clienţii care deţin un pachet de cont şi încasează cel puţin 2.000 lei lunar în contul aferent pachetului


Comisioane

Comision RON
Comision de analiză dosar 0 - cu incasare de salariu
700 - fara incasare de salariu
Comision lunar de administrare credit 0%
Comision de rambursare anticipată 0%
Comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorului 500
Taxa Evaluare imobil 630
Constatare stadiu lucrari 417


Alte costuri platite de catre client

  • Poliţa de asigurare imobil pentru constructia edificata integral - costul diferă în funcţie de suma asigurată şi /sau în funcţie de societatea la care se încheie poliţa de asigurare.
  • Taxa de înregistrare la Registrul National de Publicitate Mobiliara - 87,6 RON.
  • Taxe şi onorarii notariale - costul diferă în funcţie de taxele şi onorariile practicate de către Notarii Publici care autentifică contractul de ipotecă.
  • Costul raportului de evaluare initiala a imobilului ce face obiectul finantarii, precum si cel aferent rapoartelor intermediare (de constatare privind stadiul lucrarilor) - vor fi suportate de către client, fiind stabilite şi percepute de către Companiile de evaluare agreate. Costul raportului de evaluare final va fi suportat de catre banca.