Dobanzi

Produs Valoare IRCC(%) Marjă fixă (%) Dobândă Variabilă (%) DAE (%)
Creditul de constructie - cu încasare de salariu* 4,06 3,90 7,96 8,58
Creditul de constructie - fără încasare de salariu 4,06 4,40 8,46 9,12

DAE este calculat pentru un credit de 350.000 RON, acordat pe o perioadă de 30 de ani pentru care s-a luat în calcul taxa initială de evaluare în sumă de 630 RON si trei transe de constatare stadiu lucrări în valoare de 417 RON fiecare.


Rata dobânzii este variabilă şi se revizuieste trimestrial, la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie, luand in calcul valoarea IRCC calculat de BNR, la finalul fiecarui trimestru, conform metodologiei de calcul reglementata de OUG 19/2019 si publicat pe website-ul BNR in ultima zi lucratoare a trimestrului

Pentru un credit de 350.000 RON, pe 30 de ani, cu încasarea salariului/pensiei* la Banca Românească, rata lunară este de 2.558,42 RON, DAE 8,58%, valoarea totală plătibilă 942.600,99 RON.

* inclusiv pentru clienţii care deţin un pachet de cont şi încasează cel puţin 2.000 lei lunar în contul aferent pachetului


Comisioane

Comision RON
Comision de analiză dosar 0 - cu incasare de salariu
700 - fara incasare de salariu
Comision lunar de administrare credit 0%
Comision de rambursare anticipată 0%
Comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorului 500
Taxa Evaluare imobil 630
Constatare stadiu lucrari 417


Alte costuri platite de catre client

  • Poliţa de asigurare imobil pentru constructia edificata integral - costul diferă în funcţie de suma asigurată şi /sau în funcţie de societatea la care se încheie poliţa de asigurare.
  • Taxa de înregistrare la Registrul National de Publicitate Mobiliara - 87,6 RON.
  • Taxe şi onorarii notariale - costul diferă în funcţie de taxele şi onorariile practicate de către Notarii Publici care autentifică contractul de ipotecă.
  • Costul raportului de evaluare initiala a imobilului ce face obiectul finantarii, precum si cel aferent rapoartelor intermediare (de constatare privind stadiul lucrarilor) - vor fi suportate de către client, fiind stabilite şi percepute de către Companiile de evaluare agreate. Costul raportului de evaluare final va fi suportat de catre banca.