• Acte de identitate solicitant, soţ/soţie şi codebitor (în original)
  • Acord ANAF si documente de venit (dupa caz)
  • Actele de proprietate ale terenului, incheierea de intabulare a dreptului de proprietate pe numele imprumutatului, extrasul CF si dosarul cadastral
  • Autorizatia de construire, aflata in termenul de valabilitate (si incheierea prin care s-a notat in CF a terenului), certificatul de urbanism şi alte avize necesare conform legii
  • Memoriul tehnic aferent autorizatiei de construire si proiectul tehnic de constructie cu plansele vizate spre neschimbare de catre Primarie, intocmit conform legii
  • Devizul estimativ, ce trebuie sa cuprinda costul materialelor de constructie, manopera si costul utilajelor utilizate pentru edificarea completa a constructiei, conform Autorizatiei de construire/Memoriului tehnic aferent
  • Contractul de antrepriza incheiat intre constructor si beneficiar/contractul de prestari servicii incheiat cu dirigintele de santier
  • Graficul de executare a lucrarilor in baza caruia se va stabili planul de finantare.