Poţi solicita un credit dacă:

  • Eşti cetăţean român sau străin cu rezidenţă permanentă sau temporară în România sau cu rezidenţă in ţările din OECD/UE
  • Ai minimum 22 de ani împliniţi şi nu depăşeşti 70 de ani la sfârşitul perioadei de creditare
  • Venitul minim pe aplicatie este 1.200 Lei
  • Poti prezenta pana la 2 codebitori, rude si afini pana la gradul 1.