• Acte de identitate solicitant, soţ/soţie şi codebitor
  • Acord ANAF
  • Acte de proprietate imobil, documentaţie cadastrală şi încheierea de intabulare a dreptului de proprietate
  • Copiile actelor de identitate ale garanţilor ipotecari