• Ipotecă imobiliară de rang I sau de rang inferior, cu conditia ca rangurile superioare sa fie in favoarea BROM, constituita asupra bunurilor imobile proprietatea beneficiarului creditului sau a altor persoane fizice
  • Poliţe de asigurare a imobilului
  • Ipotecă mobiliară asupra conturilor deschise la Banca Românească
  • Depozite colaterale