Poţi solicita facilitatea dacă:

  • Eşti cetăţean român cu rezidența în România și care obține venituri în România (sau venituri din activitatea derulată în calitate de marinar și/sau din alte categorii ierarhice din același tip de activitate)
  • Ai minim 20 de ani împliniţi şi nu depăşesti 60 de ani la momentul acordării facilităţii
  • Venitul lunar pe aplicatie sa fie multiplu de 600 RON, proportional cu numarul membrilor de familie, dar nu mai putin de 1600 RON
  • Ai o vechime de minim 3 luni la angajatorul actual
  • Îţi încasezi salariul într-un cont deschis la Banca Românească