Cu Depozitul Avans Net ai beneficii nete!

  • Beneficiezi de dobândă netă, fără impozit, pe care o primesti în avans, chiar la constituirea depozitului
  • 0 comision de retragere numerar când retragi dobânda în data constituirii depozitului, pentru depozitele cu maturitate mai mare de 180 de zile (inclusiv)
  • Nu se aplică comision de retragere numerar nici pentru lichidarea depozitului la scadenţă, pentru depozitele cu maturitate mai mare de 180 de zile (inclusiv)

  • Depozitele constituite la Banca Românească sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România, în limita plafonului de 100.000 EUR în echivalent lei per deponent


Vă informăm că, în conformitate cu Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, instituţiile de credit au obligaţia de a informa clienţii cu privire la schema de garantare a depozitelor şi la categoriile de depozite excluse de la garantare. Aceste informaţii sunt accesibile aici.