• Dobândă fixă pe toată perioada depozitului, indiferent de evoluţia pieţei

  • 0 comision de retragere numerar pentru depozite cu maturitate mai mare de 180 de zile (inclusiv)

  • Poţi alege prelungirea automată a depozitului la scadenţă, cu următoarele opţiuni de plată a dobânzii:

    • Capitalizarea dobânzii la scadenţă (dobânda acumulată se va adăuga la suma depusă iniţial)
    • Plata dobânzii la scadenţă (dobânda acumulată se va transfera în contul curent, unde este disponibilă în orice moment)
  • Depozitele constituite la Banca Românească sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar din România, în limita plafonului de 100.000 EUR în echivalent lei per deponent


Vă informăm că, în conformitate cu Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, instituţiile de credit au obligaţia de a informa clienţii cu privire la schema de garantare a depozitelor şi la categoriile de depozite excluse de la garantare. Aceste informaţii sunt accesibile aici.