• Disponibil la ghişeele băncii pentru clienţii deţinători ai pachetului "Pensia Activă"

 • Valută: RON/ EUR/ USD

 • Suma minimă: 300 RON, 100 EUR/USD

 • Tabel rate dobânzi (%/an):

  Perioada RON EUR USD
  120 zile 1,50 0,15 0,20
  180 zile 2,20 0,20 0,30
  365 zile 2,65 0,35 0,45


  Bine de ştiut!

 • Rata dobânzii este exprimată în procent anual

 • Ai posibilitatea de a stabili până la două persoane împuternicite să opereze pe depozit în numele tău

 • Dobânda este supusă impozitului pe venit, conform reglementărilor în vigoare

 • În cazul lichidării înainte de scadenţă, dobânda cuvenită pentru întreaga perioadă este calculată în funcţie de numărul de zile de la deschidere, cu aplicarea unor rate de dobândă diferenţiate astfel:

  • 0%, dacă depozitul nu a fost reînnoit cel puţin o dată

  sau

  • dacă depozitul a fost reînnoit cel puţin o dată, se aplică rata de dobândă valabilă la data lichidării depozitului şi aferentă depozitelor standard la termen de 30, 60 sau 90 de zile, cu condiţia ca numărul de zile parcurse de la data reînnoirii şi până la data lichidării înainte de termen a depozitului să fie mai mare de 30 de zile. În cazul în care numărul de zile scurs este mai mic sau egal cu 30 de zile, se aplică rata de dobândă 0%.